Om WDIS

Hvad er WDIS?

Whale24 har udviklet WDIS, som er et dynamisk indkøbssystem. WDIS er et værktøj, som er udviklet til at simplificere og optimere offentlige indkøb. Dette gøres bl.a. gennem en digitaliseret organisering af procedurer, som overskueliggør hvilke miniudbud, man har udstedt eller afgivet tilbud på, samt hvor langt man er i processen hertil. Alt sammen i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Man kan enten agere ordregiver eller tilbudsgiver på platformen. Som ordregiver er du en offentlig myndighed med indkøbsbehov, og som tilbudsgiver er du leverandør. Ved at benytte dynamisk indkøbssystem og vores platform til at udføre udbudsprocedurer får du en hurtig, mindre kompleks og økonomisk attraktiv løsning – både i forbindelse med tid og ressourcer. Dette er bl.a. grundet reduceringen af mængden af udbudsmateriale, der skal udfyldes og klargøres før procedurens begyndelse – i forhold til EU-udbud.

Om Whale24 og Dynamisk Indkøbssystem

Whale24 skaber værdi med dynamisk indkøbssystem – primært for de offentlige myndigheder.

Ved hjælp af en digital platform tilbyder Whale24 en attraktiv løsning – både for ressourceforbruget, effektiviteten, kvaliteten og økonomien – i form af udbudsproceduren som hedder dynamisk indkøbssystem. Alt sammen i tråd idéen om et digitalt indre marked, som er en del af Europa Kommissionens Europa 2020 Strategi.

Whale24 udvikler og forbedrer hele tiden platformen i tæt samarbejde med vores kunder. Dette gøres for at sikre en optimeret platform, som gør indkøbsmetoden dynamisk indkøbssystem nem og overskuelig for dig.

Platformen er bygget på et tværfagligt grundlag bestående af ekspertise indenfor både digitaliserede arbejdsgange, behandling af data og udbudslovgivning. Vores platform gør det derfor nemt at navigere i de juridiske aspekter af offentlige udbud – både i Danmark og i EU-regi. Samtidig betyder det, at vores platform lever op til de højeste standarder indenfor datasikkerhed og -behandling.