FAQ

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Herunder kan du finde svarene på nogle af de spørgsmål, som vi ofte modtager hos Whale24. 

Hvordan benytter jeg WDIS-platformen?

Download pdf-filen herunder for at få en overordnet manual over brugen af WDIS.

WDIS-manual

Hvad er ESPD?

ESPD står for The Single European Procurement Document, hvilket på dansk hedder det fælles europæiske udbudsdokument. Dette er en egenerklæring om virksomheders:

 • Finansielle og økonomiske status
 • Kvalifikationer – herunder både tekniske og faglige
 • Egnethed i forbindelse med konkurrencen
 • Egnethed i forbindelse med en offentlig udbudsprocedure.

Egenskaber

Dokumentet er tilgængeligt på alle EU-sprog, og det bliver anvendt som et foreløbigt bevis på ens egnethed i forbindelse med offentlige udbudsprocedurer i EU. ESPD-dokumenter har gjort det nemmere og mere effektivt at afgive tilbud, da tilbudsgivere ikke skal i gennem en længere proces, der involverer en lang række dokumenter og formularer.

ESPD kan udfyldes her!

Hvorfor ESPD?

Europa-Kommissionen har en gratis webtjeneste, hvor købere, tilbudsgivere og andre parter kan udfylde ESPD elektronisk. Når ESPD’en er udfyldt, skal denne vedlægges tilbuddet til køberen. Dette gøres for at levere dokumentation på virksomheders evne til at leve op til de standarder og krav, der er til udbuddet.

Sikkerhed ved ESPD

ESPD sørger også for, at hvis en tilbudsgiver udsteder usande oplysninger, tilbageholder oplysninger eller ikke kan supplere med yderligere dokumentation, vil denne få behandling herefter – udelukkelse fra proceduren og i værste fald retsforfølgelse. Derved sikres en sikker og retmæssig procedure for alle parter.

ESPD kan udfyldes her!

Hvordan udfylder jeg ESPD?

Whale24 (leverandør af WDIS-platformen) kan tilbyde at hjælpe dig med ESPD-processen. Kontakt os på nedenstående e-mail eller telefon. EU-Kommissionen har endvidere udgivet dokumentation herom, som vil være behjælpelig med dette.

Læs om ESPD her!

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har også udgivet dokumentation herom i form af en video. 

Se videoen om ESPD-udfyldning her!

Benyttes ESPD kun på denne platform og til dynamiske indkøb?

Nej, ESPD benyttes i mange sammenhænge i forbindelse med udbudsprocedurer. 

Hvordan ved jeg, at der er kommet nye miniudbud?

Når der kommer nye miniudbud, som du som tilbudsgiver kan afgive tilbud på, vil du både få en notifikation i WDIS-systemet samt en email. Herfra kan du således bestemme, om du vil afgive et tilbud på miniudbuddet.

Hvordan kan jeg som tilbudsgiver genansøge i tilfælde af afvisning

Følg instrukserne herunder, når du har tilrettet dokumenter eller andre forhold, som er begrundet i afvisningen:

 1. Log ind på platformen med eksisterende brugernavn og adgangskode
 2. Vælg Ordregivere i menuen til venstre
 3. Vælg Ansøg hos flere…
 4. Find ordregiver i listen
 5. Vælg de nye (ekstra) kategorier
 6. Klik Næste nederst til højre på siden
 7. Upload ny ESPD ved at klikke på Upload ESPD (hvis påkrævet af ordregiver)
 8. Upload ny Serviceattest eller andre dokumenter ved at klikke på Upload andet dokument (hvis påkrævet)
 9. Vedhæft ESPD ved at klikke på Vælg Fil under fanen Vedhæft ESPD
 10. Vedhæft andre dokumenter ved at klikke på Vælg Fil under fanen Vedhæft andet dokument
 11. Afslut ved at klikke på Send oplysninger
 12. Der kommer nu en kvitteringsboks frem på skærmen, og ansøgningen på nye kategorier er afsendt til ordregiver.

Hvis du har flere spørgsmål til Whale24, er du velkommen til at kontakte os.