References

Section title 1

Procurement Institute har udviklet DIS, som er et dynamisk indkøbssystem. DIS er et værktøj, som er udviklet til at simplificere og optimere offentlige indkøb. Dette gøres bl.a. gennem en digitaliseret organisering af procedurer, som overskueliggør hvilke miniudbud, man har udstedt eller afgivet tilbud på, samt hvor langt man er i processen hertil. Alt sammen i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Man kan enten agere ordregiver eller tilbudsgiver på platformen. Som ordregiver er du en offentlig myndighed med indkøbsbehov, og som tilbudsgiver er du leverandør. Ved at benytte dynamisk indkøbssystem og vores platform til at udføre udbudsprocedurer får du en hurtig, mindre kompleks og økonomisk attraktiv løsning – både i forbindelse med tid og ressourcer. Dette er bl.a. grundet reduceringen af mængden af udbudsmateriale, der skal udfyldes og klargøres før procedurens begyndelse – i forhold til EU-udbud.

Section title 2

Procurement Institute har udviklet DIS, som er et dynamisk indkøbssystem. DIS er et værktøj, som er udviklet til at simplificere og optimere offentlige indkøb. Dette gøres bl.a. gennem en digitaliseret organisering af procedurer, som overskueliggør hvilke miniudbud, man har udstedt eller afgivet tilbud på, samt hvor langt man er i processen hertil. Alt sammen i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Man kan enten agere ordregiver eller tilbudsgiver på platformen. Som ordregiver er du en offentlig myndighed med indkøbsbehov, og som tilbudsgiver er du leverandør. Ved at benytte dynamisk indkøbssystem og vores platform til at udføre udbudsprocedurer får du en hurtig, mindre kompleks og økonomisk attraktiv løsning – både i forbindelse med tid og ressourcer. Dette er bl.a. grundet reduceringen af mængden af udbudsmateriale, der skal udfyldes og klargøres før procedurens begyndelse – i forhold til EU-udbud.

Procurement Institute har udviklet DIS, som er et dynamisk indkøbssystem. DIS er et værktøj, som er udviklet til at simplificere og optimere offentlige indkøb. Dette gøres bl.a. gennem en digitaliseret organisering af procedurer, som overskueliggør hvilke miniudbud, man har udstedt eller afgivet tilbud på, samt hvor langt man er i processen hertil. Alt sammen i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Man kan enten agere ordregiver eller tilbudsgiver på platformen. Som ordregiver er du en offentlig myndighed med indkøbsbehov, og som tilbudsgiver er du leverandør. Ved at benytte dynamisk indkøbssystem og vores platform til at udføre udbudsprocedurer får du en hurtig, mindre kompleks og økonomisk attraktiv løsning – både i forbindelse med tid og ressourcer. Dette er bl.a. grundet reduceringen af mængden af udbudsmateriale, der skal udfyldes og klargøres før procedurens begyndelse – i forhold til EU-udbud.

Section title 3

Procurement Institute har udviklet DIS, som er et dynamisk indkøbssystem. DIS er et værktøj, som er udviklet til at simplificere og optimere offentlige indkøb. Dette gøres bl.a. gennem en digitaliseret organisering af procedurer, som overskueliggør hvilke miniudbud, man har udstedt eller afgivet tilbud på, samt hvor langt man er i processen hertil. Alt sammen i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Man kan enten agere ordregiver eller tilbudsgiver på platformen. Som ordregiver er du en offentlig myndighed med indkøbsbehov, og som tilbudsgiver er du leverandør. Ved at benytte dynamisk indkøbssystem og vores platform til at udføre udbudsprocedurer får du en hurtig, mindre kompleks og økonomisk attraktiv løsning – både i forbindelse med tid og ressourcer. Dette er bl.a. grundet reduceringen af mængden af udbudsmateriale, der skal udfyldes og klargøres før procedurens begyndelse – i forhold til EU-udbud.

Procurement Institute har udviklet DIS, som er et dynamisk indkøbssystem. DIS er et værktøj, som er udviklet til at simplificere og optimere offentlige indkøb. Dette gøres bl.a. gennem en digitaliseret organisering af procedurer, som overskueliggør hvilke miniudbud, man har udstedt eller afgivet tilbud på, samt hvor langt man er i processen hertil. Alt sammen i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Man kan enten agere ordregiver eller tilbudsgiver på platformen. Som ordregiver er du en offentlig myndighed med indkøbsbehov, og som tilbudsgiver er du leverandør. Ved at benytte dynamisk indkøbssystem og vores platform til at udføre udbudsprocedurer får du en hurtig, mindre kompleks og økonomisk attraktiv løsning – både i forbindelse med tid og ressourcer. Dette er bl.a. grundet reduceringen af mængden af udbudsmateriale, der skal udfyldes og klargøres før procedurens begyndelse – i forhold til EU-udbud.